Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) w Londynie – Historia kołem się toczy – artykuł prof. Mirosława Matyi

Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) w Londynie – Historia kołem się toczy – artykuł prof. Mirosława Matyi

Co ma wspólnego Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) w Londynie, jedyna polska uczelnia poza granicami kraju, z polską racją stanu albo z kreowaniem przyszłości Polski?

Pozornie wydawałoby się, że bardzo niewiele.

Ktoś dobrze poinformowany wie, że PUNO jest polską instytucją naukową czytaj więcej…