Opinie

Jola: „Doskonale przygotowane merytorycznie studia, dają narzędzia do nauczania języka i kultury polskiej w Wielkiej Brytanii”.

Hubert: „Język polski jako szósty język w Unii Europejskiej przyciągnie z czasem wielu chętnych do nauczenia się go, a do tego przygotowują te studia”.

Maksi: „To od naszych kwalifikacji zależy w dużym stopniu polska edukacja NASZYCH dzieci. Te studia pokazują nie tylko jak uczyć cudze, ale i swoje dzieci”.

Wiola: „Zdobyta na studiach wiedza daje dodatkowe kwalifikacje zawodowe albo pozwala podnieść już posiadane. Prowadzi też do wypracowania własnych metod nauczania”.

Emilia: „Główna motywację do studiowania tego kierunku odnajduję w samej sobie. Mam tu szansę ugruntowania swej wiedzy, podjęcia działań praktycznych i dalszego rozwoju zawodowego”.

Ola: „Podjęłam te studia, bo chciałam podnieść swe kwalifikacje, poznać metody i techniki pracy z uczniami dwujęzycznymi. W przyszłości bardzo mi to pomoże w pracy w polskiej szkole sobotniej”.

Irena: „Świetna kadra profesorska, bardzo sympatyczna atmosfera na zajęciach, ciekawe tematy, wysoki poziom. Gorąco polecam te studia!”