Wydział Nauk Społecznych

Specyfikę Instytutu oddają najlepiej dwa hasła: INTERDYSCYPLINARNOŚĆ i PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA NAUK SPOŁECZNYCH. Instytut tworzy zespół naukowo-badawczy przedstawicieli różnych dyscyplin z zakresu  nauk społecznych (socjologów, antropologów, psychologów, pedagogów), reprezentujących specjalności naukowe czy subdyscypliny.

Kierunki badań naukowych dotyczyć będą różnych dziedzin życia społecznego, uwzględniając czynniki życia w warunkach wielokulturowości:

  • socjologii przemian społecznych – w tym przemian emocji, moralności, obyczajów i prawa
  • zagadnień psychologii społecznej i klinicznej
  • konfliktów społecznych wraz z badaniami pojednania, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów
  • polityki społecznej wraz z badaniami sektora pozarządowego i rynku pracy
  • socjologii rodziny i więzi społecznych
  • różnych aspektów seksualności człowieka
  • wpływu substancji psychoaktywnych na życie jednostek i grup oraz zagadnień dysfunkcji społecznych;

Badania prowadzone w Instytucie mogą mieć zarówno charakter dużych międzynarodowych projektów,  europejskich, brytyjskich lub ogólnopolskich czy też lokalnych projektów realizowanych w skali mikro. Dotyczyć mogą one nie tylko tradycyjnych tematów podejmowanych w naukach społecznych, ale również nowych zjawisk, które dopiero pojawiają się na powierzchni życia społecznego.

Zastosowania wyniki raportów i badań prezentowane będą na konferencjach, sympozjach, zjazdach, kongresach i seminariach oraz publikowane zarówno w formie papierowej  jak i on-line.