Informacje ogólne

Celem jest działanie na rzecz szkolnictwa polskiego za granica, naukowe podejścia do obecnych potrzeb oraz opracowanie rozwiązań i metodycznych środków, które im sprostają.

Zadania:

 • Badania potrzeb,osiągnięć oraz publikacja prac dotyczących stanu polskiej edukacji w Wielkiej Brytanii
 • Organizacja i przeprowadzanie studiów podyplomowych dla obecnej i przyszłej kadry nauczycieli języka polskiego i przedmiotów ojczystych uczących w polskich szkołach sobotnich i na kursach języka polskiego dla dorosłych (Nauczanie języka i kultury polskiej poza Polską)
 • Współpraca z ośrodkami akademickimi w Polsce w celu realizacji studiów podyplomowych
 • Organizacja warsztatów metodycznych dla nauczycieli w odpowiedzi na bieżące potrzeby i ustawiczne doskonalenie warsztatu nauczyciela
 • Organizacja konferencji I sympozjów dotyczących polskiego szkolnictwa poza Polską
 • Współpraca ze szkołami, nauczycielami i innymi organizacjami w celu usprawnienia i ukierunkowania celów polskiej edukacji
 • Udział w konferencjach międzynarodowych dotyczących nauczania j.polskiego

Osiągnięcia:

 • Pomoc w zorganizowaniu trzech konferencji dotyczących polskiego szkolnictwa w Wielkiej Brytanii i na świecie z udziałem wybitnych badaczy, profesorów, autorów podręczników, w ramach Kwietniowych PUNOwskich Konferencji poświęconych pamięci Prezydenta R. Kaczorowskiego:
 • KONFERENCJA KWIETNIOWA 2012: „Szkolnictwo polskie w Wlk. Brytanii  i  Irlandii w latach 1939-2011”;
 • KONFERENCJA KWIETNIOWA 2013: „Szkolnictwo polskie w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej”;
 • KONFERENCJA KWIETNIOWA 2014: „Szkolnictwo polskie w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i w Australii”
 • Przeprowadzenie czterech edycji studiów podyplomowych Nauczanie języka i kultury polskiej poza Polską kształcących nauczycieli j. polskiego, którzy zdobywają kwalifikacje potrzebne do nauczania w polskich szkołach i kursach dla dorosłych (ZDP jest jedyną placówką w wielkiej Brytanii, która organizuje i prowadzi studia podyplomowe dla osób/nauczycieli pragnących zdobyć dodatkowe kwalifikacje, potrzebne do nauczania języka i kultury w Polskich Szkołach Przedmiotów Ojczystych (polskich szkołach sobotnich)
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch sympozjów dla nauczycieli szkół sobotnich z udziałem specjalistów, metodyków i autorów podręczników do nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych. Tematem ciągłym  sympozjów jest Warsztat nauczyciela polonijnego
 • Trzecie sympozjum, które odbędzie się 2 czerwca jest w przygotowaniu
 • Rozpoczęcie V edycji studiów  podyplomowych październiku 2017 r
 • Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim w realizowaniu dwóch edycji studiów podyplomowych
 • Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim w realizacji III, IV edycji oraz zaczynającej się V edycji.
 • Publikacje (Po polsku na Wyspach– Poradnik dla rodziców; artykuły w prasie i w czasopismach pokonferencyjnych)