Kurs Kultury Polskiej

W starożytności słowo cultura (uprawa) miało wąskie, techniczne znaczenie i odnosiło się do rolnictwa i uprawy płodów rolnych. W późniejszych czasach pojęcie to rozszerzyło się obejmując swym zasięgiem naturę ludzką, ludzki charakter, zachowanie, itd. Nowożytna kultura obejmuje zjawiska duchowe i materialne. W kulturze wyodrębniamy zespół najwyższych intelektualnych, artystycznych i moralnych wartości, tworzących w sumie idealny, ale rzadko w pełni realizowany model człowieka „kulturalnego”. Badamy też całe społeczeństwa i ich charakterystyczny styl życia i zachowania. Szerokim pojęciem kultury posługujemy się, gdy studiujemy zaginione kultury Inków i Majów, kultury Dalekiego Wschodu oraz bliskie nam kultury słowiańskie.

W wieku XXI mamy wiele nowych pojęć i odgałęzień kultury, np. mamy kulturę i subkulturę. W ramach tak ważnych podziałów kultury jak sacrum i profanum dzieją się ostatnio rzeczy najdziwniejsze. Może dawniej nie było lepiej, ale każde pokolenie spotyka się z nowymi, trudnymi problemami, z którymi musi się uporać.

Prof. Alicja Moskalowa