Oferta

„Nauczanie języka i kultury polskiej poza Polską”
VIII EDYCJA


UWAGA: te studia są dostępne online w czasie rzeczywistym (możesz studiować u nas niezależnie od tego, gdzie mieszkasz). Szczegóły: tutaj…


Cele studiów:

 1. Zdobycie umiejętności nauczania dzieci i dorosłych języka polskiego jako obcego lub o dziedziczonego
 2. Zdobycie wiedzy na temat języka, literatury i kultury, metodyki przydatnych w nauczaniu
 3. Uzyskanie kwalifikacji nauczyciela języka polskiego jako obcego lub o dziedziczonego

Dla kogo są te studia?

Dla osób, które chcą uczyć języka polskiego tych, którzy

 • zupełnie nie znają języka polskiego,
 • żyją w świecie dwukulturowym, dwu- lub wielojęzycznym, urodzili się poza Polską np. w Wielkiej Brytanii, ich językiem codziennym jest język kraju, w którym mieszkają np. angielski, ale w ich domu mówi się po polsku
 • traktują język polski jako część dziedzictwa rodzinnego i jako nowe pokolenie pragną zachować i kultywować język polski jako część ich tożsamości osobistej i narodowej.

Studia są przydatne dla

 • nauczycieli szkół polonijnych,
 • nauczycieli uczących języka polskiego jako nowożytnego języka obcego,
 • lektorów kursów języka polskiego
 • nauczycieli udzielających prywatnych lekcji polskiego
 • rodziców, pragnących efektywnie wspomagać dzieci w nabywaniu języka polskiego
 • osób zainteresowanych nauczaniem języka polskiego

Do rozpoczęcia studiów konieczne jest posiadanie wykształcenia na poziomie co najmniej licencjatu. Osoby nie posiadające licencjatu mogą być przyjęte na studia jako wolni słuchacze po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

Program studiów

 1. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, drugiego lub dziedziczonego w tym:
  • metodyka nauczania podsystemów języka polskiego: fleksji, słowotwórstwa, składni, a także wymowy, pisowni i słownictwa
  • metodyka nauczania sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania
  • metodyka nauczania dzieci i dorosłych
  • planowanie dydaktyczne
 2. Kształcenie form wypowiedzi pisemnych
 3. Testowanie i ocenianie w nauczaniu języka polskiego
 4. Gramatyka opisowa i pedagogiczna języka polskiego
 5. Literatura w nauczaniu języka polskiego
 6. Historia Polski oraz kształtowanie się tradycji i kultury polskiej
 7. Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, drugiego lub dziedziczonego
 8. Tłumaczenie i jego zastosowanie w nauczaniu języka polskiego (z uwzględnieniem wymagań na egzaminach GCSE i A Level Polish)
 9. Psychologiczne i pedagogiczne problemy w nauczaniu języka polskiego w warunkach migracyjnych
 10. Praktyki pedagogiczne w szkołach sobotnich lub na kursach języka polskiego

Wykładowcy

Doświadczona kadra z Uniwersytetu Łódzkiego i Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO)

Czas trwania studiów:

2 semestry

Studenci muszą również przeznaczyć czas na studiowanie w domu, wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć, zaliczeń i egzaminów.

Egzaminy

Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem lub egzaminem.

Dyplom ukończenia studiów

Po zaliczeniu zajęć i zdaniu egzaminów studenci otrzymują świadectwo dwóch uczelni:
Uniwersytetu Łódzkiego i PUNO. Świadectwo jest uznawane w Polsce, Wielkiej Brytanii i w Unii Europejskiej oraz przy staraniach o awans nauczyciela polonijnego. Jest przydatne również w ubieganiu się o pracę w szkołach w Wielkiej Brytanii.
Wolni słuchacze uzyskują zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach.

Aby być przyjętym na studia, należy złożyć podanie i wymagane dokumenty. Decyzja o przyjęciu zostanie przesłana w ciągu dwóch tygodni. Liczba miejsc na studiach jest ograniczona.

Wymagane dokumenty należy przesłać do nauczanie@puno.edu.pl lub złożyć online www.puno.edu.pl/rekrutacja/

 • podanie o przyjęcie z uzasadnieniem wyboru studiów podyplomowych
 • rejestracja online lub kwestionariusz osobowy oraz deklaracja wpłat czesnego (do pobrania TUTAJ…)
 • kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich
 • kopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem
 • CV
 • zdjęcie do dokumentów w formie elektronicznej

oraz

Opłata:

550 GBP za każdy semestr

15 GBP jednorazowa opłata administracyjna

Zniżki:

− 50 GBP, jeśli opłata jest wniesiona za dwa semestry z góry
− 100 GBP dla absolwentów PUNO

Opłata dla wolnych słuchaczy jest ustalana indywidualnie w zależności od przyjętego programu studiów

Wpłat można dokonywać przelewem na konto:

The Polish University Abroad
SORT CODE: 20-35-90; ACCOUNT NUMBER: 60747025; IBAN: GB32 BARC 2035 9060 7470 25; SWIFTBIC: BARCGB22
Barclays Bank Hammersmith Branch, 75 King Street London W6 9HY
(przy przelewach prosimy o podanie nazwy kierunku studiów: Nauczanie VIII)

Wszelkie pytania prosimy kierować do Zakładu Dydaktyki Polonijnej zdp@puno.edu.pl

Zapraszamy