„PUNO Bridge” – polski Ośrodek Stażowy w Londynie

„PUNO Bridge” – polski Ośrodek Stażowy w Londynie

 

 

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, jako jedyna polska uczelnia z 80-letnią tradycją akademicką na Zachodzie, zaprasza Naukowców z Polski do ośrodka stażowego „PUNO Bridge” w Londynie. Zapraszamy nie tylko w sprawach akademickich; zapraszamy również w sprawach R&D (startupów & spin-offów). Wielka Brytania to kraj twórczej nauki i nowej ekonomii, a Polska potrzebuje ciągłego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Od lat polskie uczelnie są słabo notowane w rankingach światowych. My pomożemy to systematycznie zmienić.

 


PHD_HUB


 

KADRA OPIEKUNÓW OŚRODKA STAŻOWEGO „PUNO BRIDGE”

 

 
  1. Prof. Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz
  2. Prof. Grażyna Czubińska (nauki społeczne, w tym psychologia i ekonomia)
  3. Prof. Maria Gańczak (nauki medyczne)
  4. Dr Agnieszka Szajner (pedagogika i sztuki muzyczne)
  5. Dr Justyna Gorzkowicz (nauki humanistyczne, w tym o kulturze i sztuce, a także sztuki plastyczne)
     
 

Roman Mazur MBA
(koordynacja ośrodka, startupy i spin-offy)

 


TŁO ORGANIZACYJNE POLSKIEGO OŚRODKA STAŻOWEGO „PUNO BRIDGE”

 

  Wielka Brytania jest centrum europejskiego życia akademickiego i ekonomicznego. Państwo brytyjskie bardzo perspektywicznie otwiera się na Naukowców z całego świata, żeby przyciągnąć do siebie najbardziej twórcze umysły naukowe. Brexit zaostrza przepisy imigracyjne, ale nie dla wszystkich. Nauka jest najwyższym priorytetem w Wielkiej Brytanii. Przedsięwzięcia ewoluujące z badań naukowych stanowią tutaj nawet jeszcze większy priorytet. Prosimy zobaczyć wprowadzenie obecnego premiera Wielkiej Brytanii – Borisa Johnsona, do tematu przyciągania Naukowców do tego kraju: tutaj…

 


CZYM JEST POLSKI OŚRODEK STAŻOWY „PUNO BRIDGE”

 

  Nasz ośrodek jest mostem naukowo-badawczym i przedsiębiorczym pomiędzy polskim a zachodnim światem naukowym i startupowym. W Polsce działa już ponad 20 funduszy inwestycyjnych wspieranych przez nasze Państwo, ale po dziś dzień nie wypracowaliśmy jeszcze odpowiedniej miary sukcesu na globalnym rynku nowej ekonomii. To tym bardziej istotne, że społeczeństwo w Polsce, jak i w Europie, się starzeje. Zachęcamy więc do przyjazdu do nas, zwłaszcza tych Naukowców, którzy nie prowadzą jeszcze wielkich projektów i nie mają wielkiego doświadczenia międzynarodowego. Tak samo, jak o sile każdej gospodarki decydują przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, tak też i my uważamy, że w Polsce jest nadal za mało Naukowców czujących się swobodnie w wielkim świecie naukowym. Dlatego stawiamy w takiej samej mierze na Ekonomistów czy Informatyków, jak i na Politologów czy Filologów. W Wielkiej Brytanii przebywa i przebywać będzie zawsze ponad milion Polaków. Sprawdziliśmy to już w ramach naszych własnych badań.

 


CO UMOŻLIWIA OŚRODEK STAŻOWY „PUNO BRIDGE”

 

  PUNO funkcjonuje od 80 lat, a w realiach brytyjskich od 70 lat. To stawia nas na uprzywilejowanej pozycji wobec polskich uczelni z Polski. Dlatego zachęcamy Naukowców z naszego Kraju do odbywania stażów naukowych u nas, a także prowadzenia działań w obrębie R&D. Chcemy umożliwiać Państwu właśnie rozpoczęcie zdobywania doświadczenia w „wielkim świecie”. Każdy przyjeżdżający do nas Naukowiec otrzymuje dostęp do naszej infrastruktury uczelnianej i naszych relacji z innymi uczelniami w UK. Ponadto dostajecie Państwo naszą pomoc w zakresie nawiązywania kontaktów z tutejszymi centrami rozwoju, zwłaszcza startupów i spin-offów. Nasza podopieczna w roku 2020 została wybrana Innowatorką wschodniego Londynu, który jest Doliną Krzemową całej Europy.

 


DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ „PUNO BRIDGE”

 

  Jesienią 2019 roku przeprowadziliśmy badanie rzeczywistych potrzeb polskich Naukowców w zakresie międzynarodowych stażów naukowych. Wykazało ono bardzo duże zapotrzebowanie na naszą ofertę w Wielkiej Brytanii. Oferta ośrodka stażowego „PUNO Bridge” jest skierowana przede wszystkim do Naukowców z Polski, z tytułem co najmniej doktora. Ale obejmuje rownież słuchaczy seminariów i studiów doktorskich na uczelniach w Polsce, którzy piszą lub rozpoczynają pisanie pracy doktorskiej pod nadzorem swojego Promotora. W przypadku dalszego rozwoju kariery naukowej w UK, staż na PUNO potwierdzać będzie sprawdzoną już tutaj aktywność zawodową (w staraniach o prawo stałego pobytu w tym kraju).

 


CZEGO WYMAGAMY W „PUNO BRIDGE”

 

  Jeśli nasze starania o refundowanie staży polskich Naukowców w naszej Uczelni w Londynie spotkają się ze zrozumieniem tego, że zdecydowanie warto zwiększyć liczbę stażystów dla dalszego rozwoju sektora naukowego i gospodarki w Polsce, wówczas przyjeżdżacie Państwo do nas realizować swoje plany naukowo-badawcze i nie przejmujecie się niczym ponad pełnym ubezpieczeniem na cały czas swojego pobytu. W przypadku, gdyby koszty stażu musiały jednak zostać przerzucone na Państwa lub wasze uczelnie, to oprócz symbolicznej opłaty miesięcznej: £400, dojdą też koszty akomodacji w Londynie, które pokrywacie Państwo sami lub robią to wasze Uczelnie. Nawet banki w Polsce oferują pożyczki gotówkowe na takie cele, jak rozwój kariery zawodowej, więc istnieją możliwości.

 


JAKIE KORZYŚCI DODATKOWE DAJE „PUNO BRIDGE”

 

  Otrzymujecie Państwo od nas specjalną kartę aktywności naukowo-badawczej na terytorium Wielkiej Brytanii i adres mailowy w brytyjskiej domenie akademickiej PUNO.AC.UK – otwiera to szeroko drzwi nie tylko do bibliotek i archiwów, ale stawia Was na zupełnie innej pozycji, niż rozwój kariery naukowej tylko z polską afiliacją. No i upoważnia to też do zniżek w niezbędnych zakupach + ułatwi pobyt w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Zapewniamy afiliację akademicką również tym z Was, którzy zostaną słuchaczami naszego seminarium doktoranckiego (SZCZEGÓŁY). To będzie wkrótce bardzo przydatne by mieć np. DRUGI DOKTORAT, z afiliacją studiów doktoranckich u nas, w Wielkiej Brytanii (ONLINE & W CZASIE RZECZYWISTYM). Poza tym nasze wydawnictwo PUNO PRESS, jako instytucja publikująca międzynarodowe monografie, znajduje się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce z punktacją: 80pkt (w tym tłumaczenia na angielski lub z angielskiego). Zapraszamy, zdecydowanie bardzo warto stażować u nas, w Londynie.

 


 

KONTAKT

Polish University Abroad
PUNO BRIDGE
238-246 King Street
London W6 0RF
United Kingdom

Email: roman.mazur@puno.ac.uk


DANE DO PRZELEWU Z PL:

Account holder: Polish University Abroad
IBAN: GB32BARC20359060747025
SWIFTBIC: BARCGB22

Barclays Bank Hammersmith Branch
75 King Street
London W6 9HY

 


DOKUMENTY DO POBRANIA

 

  1. Regulamin ośrodka stażowego „PUNO Bridge” [ PDF ]
  2. Wniosek o przyjęcie na staż naukowy [ DOCX | PDF ]
  3. Wzór NDA [ DOCX | PDF ]
  4. Notatka prasowa dot. wyników badania potrzeb stażowych naukowców z Polski [ PDF ]