Darczyńcy

Fundacje/ Organizacje/ Istytucje

Ambasada RP w Londynie
The De Brzezie Lanckoroński Foundation
The Hanna and Zdzisław Broncel Charitable Trust
Polonia Aid Foundation Trust
M.B. Grabowski Fund
Fundacja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
Zjednoczenie Polek w Wielkiej Brytanii
Golden Houses Development Ltd

Indywidualni

Janina Janczewska
ŚP Zbigniew Makowiecki
Prof. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski (tłumacz na język łaciński dyplomów PUNO)
Janusz Muraszko – honorowy audytor
Irena Delmar-Czarnecka
Maciej Borzęcki

DZIĘKUJEMY!