Struktura

Rektor PUNO: prof. dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz

*****

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Dziekan: prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prodziekan: dr Agnieszka Szajner

 ***

ZAKŁAD HISTORII EMIGRACJI

Kierownik Zakładu: mgr Agata Błaszczyk
Z-ca Kierownika: mgr Joanna Rachwał

Adiunkci:

dr Magdalena Górka
dr Żaneta Steffek

 ***

ZAKŁAD BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ

Kierownik Zakładu: prof. Zbigniew Judycki
Z-ca Kierownika: mgr Wojciech Klas

Adiunkci:

dr Adam Gałkowski
dr Anna Kozyra
płk dr Jacek Macyszyn
dr Tadeusz Skoczek
ks. dr hab. Władysław Zarębczan
dr Jan Znajdek

Asystenci:

mgr Agata Żmudzińska-Judycka

 ***

ZAKŁAD DYDAKTYKI POLONIJNEJ

Kierownik Zakładu: mgr Beata Howe
Z-ca Kierownika: mgr Elżbieta Grabska-Moyle

Adiunkci:

dr Joanna Rzepa
dr Aneta Nott-Bower

Asystenci:

mgr Anna Gąsiorowska

*********

INSTYTUT KULTURY EUROPEJSKIEJ

Dyrektor: prof. Michael Fleming
Z-ca Dyrektora: dr Justyna Gorzkowicz

 ***

ZAKŁAD MEDIOZNAWSTWA

Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Z-ca Kierownika: Dr Żaneta Steffek

Adiunkci:

dr hab. Ewa Danowska
dr Przemysław Ciszek

Asystenci:

mgr Katarzyna Budd-Bzowska

 ***

ZAKŁAD WSPÓŁCZESNEJ KULTURY BRYTYJSKIEJ

Kierownik Zakładu: dr Wojciech Rappak

Członkowie Zakładu:


prof. Michael Fleming

Adiunkci:

dr Magdalena Zegarlińska

 ***

ZAKŁAD WSPÓŁCZESNEJ KULTURY LITERACKIEJ I ARTYSTYCZNEJ

Kierownik Zakładu: prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Z-ca Kierownika: dr Justyna Gorzkowicz

Członkowie Zakładu:

prof. dr hab. Jan Łaszczyk (profesor wizytujący)
prof. Anna Maria Stańczyk (profesor wizytujący)

Adiunkci:
dr Eliza Kącka
dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska

Asystenci:

mgr Jarosław Solecki
mgr Juan Valencia Escalante

*********

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Dziekan: prof. dr n. zdr. Grażyna Czubińska

 ***

ZAKŁAD NAUK O ZDROWIU

Kierownik Zakładu: mgr Urszula Kaźmierska
Z-ca Kierownika: mgr Justyna Kulczyk

Członkowie Zakładu:

prof. Maria Gańczak (profesor wizytujący)
prof. Zuzanna Goluch (profesor wizytujący)

Adiunkci:

dr n. zdr. Grażyna Czubińska
dr Ewelina Woźnicka

Asystenci:

mgr Urszula Walczak

Stażyści:

mgr Magdalena Banach

 ***

ZAKŁAD PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

Kierownik Zakładu: mgr Adriana Górka
Z-ca Kierownika: mgr Leszek Kulaszewicz

Członkowie Zakładu:

prof. Elżbieta Perzycka (profesor afiliowany)

Adiunkci:

dr Magdalena Łużniak-Piecha

Asystenci:

mgr Katarzyna Karita
mgr Paulina Szkolnik

Stażyści:

lic Andrzej Nawój

*********

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH

Dyrektor: . . .
Z-ca Dyrektora: dr Marian Zastawny

 ***

ZAKŁAD INFORMATYKI

Kierownik Zakładu: mgr inż. Rafał Drąg

Członkowie Zakładu:

prof. Stefan Stańczyk

Adiunkci:

dr Marian Zastawny

***

ZAKŁAD TECHNIKI W ŚRODOWISKU I BIZNESIE

Kierownik Zakładu: mgr Mirosław Szcześniak

Członkowie Zakładu:

prof. Włodzimierz Bronic-Czerechowski
prof. dr Ryszard Chmielowiec
prof. dr Włodzimerz Mier-Jędrzejowicz
prof. dr Mirosław Wyszyński