Zakład Psychologii Stosowanej

Zakład Psychologii Stosowanej formalnie rozpoczął swoją działalność w styczniu 2009, w ramach Instytutu Kultury Europejskiej PUNO. Na chwilę obecną w pracę Zakładu zaangażowanych jest wolontaryjnie dziesięć osób. W październiku 2008 swoją działalność rozpoczęło seminarium doktoranckie w zakresie psychologii. Na przestrzeni lat wzięło w nim udział kilkunastu doktorantów. W ramach seminarium odbyły się m.in. spotkania z wykładowcami z Wielkiej Brytanii i Polski. Uczestnicy seminarium korzystali także z konsultacji indywidualnych oraz mieli możliwść regularnego cotygodniowego kontaktu z dr Magdaleną Łużniak-Piechą oraz dr Barbarą Czarnecką – opiekunami seminarium. Zakład Psychologii Stosowanej prowadzi pełnowymiarowe, dwusemestralne kursy podyplomowe z Psychologii Stosowanej oraz Mediacji i Negocjacji (po 150 godzin dydaktycznych każdy). Ponadto w ofercie ZPS znajduje się czterosemestralna Seksuologia Społeczna (350 godzin dydaktycznych), a także dwusemestralny Coaching (180 godzin dydaktycznych). Pracownicy Zakładu i uczestnicy seminarium prowadzą oraz planują wiele projektów badawczych w zakresie psychologii społecznej i zdrowia. Bieżące projekty obejmują badania postaw rodziców i nauczycieli wobec edukacji seksualnej, diagnozę stanu związków i rodzin w sytuacji emigracji, psychologiczną sytuację kobiet ciężarnych oraz badania potrzeb i nastawień młodych ludzi przyjeżdżających z Polski do Wielkiej Brytanii. Pracownicy Zakładu zostali m.in. zaproszeni na Konferencję dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Macierz Polską, wspólną konferencję PAU-PUNO: EuroEmigranci.PL (Kraków 2013), oraz uczestniczą we własnych projektach konferencyjnych. W tych ramach poprowadzą seminaria, m.in. na temat trudności integracyjnych i ich wpływu na pracę z uczniem oraz procesów adaptacyjnych towarzyszącym zmianie środowiska szkolnego.