Pracownicy

 

Kierownik

  • mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska

Zastępca

  • mgr Katarzyna Władyka

 Koordynator Studiów Podyplomowych

  • mgr Wioletta Hass- Lipińska
  • mgr Agnieszka Gapińska