IX Międzynarodowa Konferencja Kwietniowa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie

IX Międzynarodowa Konferencja Kwietniowa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie

“Polacy tworzący nowoczesną Wielką Brytanię – wkład polskich inżynierów w rozwój brytyjskiej myśli technicznej na przestrzeni ostatniego stulecia”

Od ponad 100 lat Wielka Brytania jest jednym z głównych celów polskiej emigracji. Na przestrzeni ostatniego wieku polska diaspora odcisnęła widoczne piętno na kulturze, sztuce oraz innych aspektach życia w Zjednoczonym Królestwie. Dorobek i osiągnięcia Polaków na Wyspach są co roku szeroko analizowane podczas Konferencji Kwietniowych Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie (PUNO), dedykowanych pamięci Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta Polski na uchodźstwie, który zginął w Katastrofie Smoleńskiej.

Tematem przewodnim dziewiątej edycji Konferencji będzie prezentacja Tematem przewodnim dziewiątej edycji jest wpływ polskich inżynierów na rozwój brytyjskiej myśli technicznej. Zaproszeni prelegenci zaprezentują konstrukcje, projekty oraz odkrycia, przy których tworzeniu i realizacji walny udział mieli polscy inżynierowie. Oprócz powszechnie znanych osiągnięć, takich jak udział przy rozpracowaniu Enigmy czy wielkich projektach infrastrukturalnych jak CrossRail, omówione zostaną także nowatorskie zagadnienia, m.in. drukowanie 3D stali i innowacyjne zastosowania grafenu, materiału przeszłości.

Konferencja jest podzielona na trzy imienne sesje, w czasie których prezentowane będą wystąpienia powiązane tematyką fizyki, technologii oraz nowoczesnych materiałów i konstrukcji. Oprócz zagadnień o charakterze historycznym zostaną przedstawione również współczesne projekty oraz propozycje rozwiązań przyszłości.


Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim: ZAPROSZENIE…


Data: Sobota, 13 kwietnia 2019, godz. 09:30

Miejsce: Polski Ośrodek Społeczno Kulturalny – Sala Malinowa (II Piętro),
240 King Street, London W6 0RF, Wielka Brytania

Program: pobierz…

GALERIA: tutaj…