Studium Doktoranckie

Interesującym przedsięwzięciem PUNO wspomagającym rozwój naukowy studentów i słuchaczy jest realizacja studium doktoranckich, przygotowujących do otwarcia przewodu doktorskiego (na uczelniach polskich i brytyjskich) z zakresu nauk społecznych oraz nauk humanistycznych. Studium doktoranckie z jednej strony pozwalają na nabywanie nowych kompetencji w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych, z drugiej sprzyjają nawiązywaniu kontaktów z badaczami polskimi i brytyjskimi, poznawaniu różnych form działalności naukowo-badawczej (udział w sympozjach i konferencjach, publikowanie i popularyzacja wyników badań naukowych, współpraca nauki i biznesu) oraz służą wielowymiarowemu rozwojowi (osobowemu i społecznemu) doktorantów. Niewątpliwie są okazją do doświadczania własnej podmiotowości i budowania programu własnego rozwoju naukowego.

Oferujemy Studium Doktoranckie w zakresie nauk:

  • humanistycznych
  • społecznych
  • technicznych