Instytut Kultury Europejskiej

Instytut Kultury Europejskiej – IKE PUNO  rozpoczął swą działalność w styczniu 2007 roku jako interdyscyplinarna jednostka  dydaktyczno-badawcza Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Prowadzone przez Instytut  prace dydaktyczne, programy badawcze oraz uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i sympozjach  służą pełniejszemu poznaniu europejskich kultur narodowych i mniejszości etnicznych, a także prezentowaniu kultury polskiej na europejskim forum. Badania prowadzone w IKE dotyczą m.in.  różnorodnych uwarunkowań i przejawów kultur narodowych w dzisiejszej Europie z uwzględnieniem ich  kontekstów politycznych i ekonomicznych.

IKE upowszechnia wiedzę o osiągnięciach polskiej emigracji w zakresie kultury, umacnia kontakty pomiędzy krajowymi i emigracyjnymi środowiskami akademickimi, organizuje spotkania autorskie i promocje książek.  Za swe zadanie IKE uważa również  budowanie pomostów pomiędzy polskimi i brytyjskimi badaczami – temu celowi służy  działające od roku 2013 anglojęzyczne seminarium, XX Century Polish History Seminar, organizowanie polsko-angielskich konferencji oraz  publikacje w języku angielskim.

W  IKE działają  trzy zakłady dydaktyczno-badawcze: Zakład Badań nad Współczesną Kulturą Brytyjską, ustanowiony w roku 2002,  włączony do Instytutu w  2007 roku;  Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej, w IKE od roku  2007 oraz  najmłodszy Zakład Medioznawstwa, powołany w roku 2018.

W fazie pierwszej działalności Instytutu pracowały w jego ramach:  Zakład Badań nad Emigracją Polską w  Wielkiej Brytanii, kierowany przez prof. dr Bolesława Indyka, ukonstytuowany pod nazwą  Zakład Badań nad Drugą Emigracją Niepodległościową  w roku 2002, włączony do IKE w 2007 roku i przeniesiony w roku  2012  na Wydział Nauk Humanistycznych oraz  Zakład Psychologii Stosowanej,  czynny od roku 2009 pod kierownictwem mgr Grażyny Czubińskiej, przy współpracy  dr Magdaleny  Łużniak-Piechy, w roku  2015  przeniesiony do  Instytutu Nauk Społecznych PUNO, działającego pod kierownictwem dr Grażyny Czubińskiej.