Zakład Nauk o Zdrowiu

Zakład Nauk o Zdrowiu

Zakład Nauk o Zdrowiu działa od 2016 roku w strukturach PUNO. W ofercie zakładu są czterosemestralne studia podyplomowe „Seksuologia Społeczna” (350 godzin dydaktycznych), prowadzone od 2010 roku;  roczna „Psychodietetyka” (180 godzin dydaktycznych) oraz studia podyplomowe „Zdrowie Publiczne” (180 godzin).
W zakładzie prowadzone są badania naukowe, m.in. w zakresie edukacji seksualnej i postaw rodziców oraz nauczycieli wobec niej; badania dotyczące zmian zachowań seksualnych Polaków w warunkach emigracji; nt. stanu kondycji fizycznej dzieci polskich wychowywanych w Polsce i Wielkiej Brytanii (badania porównawcze).
W 2016 roku Zakład Nauk o Zdrowiu był współorganizatorem międzynarodowej konferencji „Dobrostan Psychologiczny Polaków w Wielkiej Brytanii”.