Studia Podyplomowe

Służą podniesieniu kwalifikacji i kompetencji w danym zakresie wiedzy. Stanowią uzupełnienie ukończonych minimum studiów licencjackich. Zakład Psychologii Stosowanej PUNO w Londynie oferuje studia podyplomowe doposażające w praktyczne umiejętności i metody pracy w obszarze umiejętności psychospołecznych. Studia podyplomowe są formą zinstytucjonalizowaną działalności dydaktycznej uczelni, służącą uzupełnianiu i aktualizowaniu wiedzy oraz podnoszeniu i rozszerzeniu kwalifikacji zawodowych osób posiadających wykształcenie wyższe, potwierdzone odpowiednim dyplomem (§4, pkt.1: Postanowienia ogólne, Podstawy prawne funkcjonowania studiów, Regulamin studiów podyplomowych PUNO). Ukończenie studiów podyplomowych nie jest nigdy jednoznaczne z uzyskaniem specjalistycznego tytułu zawodowego.

Aktualnie kształcimy na następujących kierunkach: