TICASS

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie bierze – jako jedyna uczelnia wyższa z Wielkiej Brytanii – udział w projekcie naukowo-badawczym Unii Europejskiej pod nazwą „TICASS”. Ta charakterystyczna nazwa to skrót od „Technologies of Imaging in Communication, Art and Social Sciences”. Projekt jest bowiem realizowany w ramach unijnego programu Horizon 2020, który dotyczy transgranicznego rozwoju badań i innowacji, nawet nie tylko w zjednoczonej Europie.

Sens „TICASS” dotyczy analiz tego, jak ludzie z różnych stron świata postrzegają i wykorzystują znaki wizualne współczesnej przestrzeni miejskiej. Jednym z zadań, jakie stoją przed uczestnikami „TICASS”, jest zidentyfikowanie wspólnych funkcjonalności znaków wizualnych dla różnych kultur. W tym celu odbywa się swoista wędrówka z północy na południe świata, wzdłuż ścieżki łączącej miasta, z których wywodzą się partnerskie uczelnie projektu: od Szczecina w Polsce, przez brytyjski Londyn, czeskie Uście nad Łabą i włoską Maceratę, po Johannesburg w Republice Południowej Afryki. W ciągu czterech lat trwania projektu, badacze przemierzą Ziemię z góry na dół, opracowując materiał mogący przyczynić się do dalszej integracji globalnego społeczeństwa naszej planety w obrębie komunikacji wizualnej.

Dla PUNO to nowe wyzwanie. Uczelnia ta, choć założona w 1939 roku przez polskich naukowców na emigracji, dopiero teraz – w 2016 roku, dostąpiła zaszczytu pozytywnej walidacji, i to przez Unię Europejską, jako akademicka jednostka badawcza na pełnych prawach uczelni wyższej. Tę walidację Polski Uniwersytet Na Obczyźnie otrzymał niezależnie od BREXIT. Ale zawdzięcza ją nie tylko  komórce ds. rozwoju. Nie byłoby to możliwe bez wkładu naukowego, jaki przez niemal 80 lat naukowcy związani z PUNO wnieśli do polskiej rzeczywistości akademickiej poza Polską. Takie nazwiska, jak: Prof. Halecki, Prof. Brzeski, Prof. Kukiel, Prof. Baudouin de Courtenay Jędrzejowiczowa, Prof. Sulimirski, Prof. Gawenda, Prof. Sas-Skowroński, Prof. Drewnowski, Prof. Wałaszewski, Prof. Bujnowski, Prof. Portalski, Prof. Falkowski to bardzo ważna historia polskiej nauki na emigracji; historia wyrażana w świecie poprzez Polski Uniwersytet Na Obczyźnie z siedzibą w Londynie.

Szczegóły na stronie: www.ticass.eu