Listy Gratulacyjne

„Siedemdziesiąt lat działań PUNO przyczyniło się do zachowania narodowej tożsamości Polaków poza krajem, a więc wiary, tradycji, historii, kultury, dokonań społecznych i naukowych, wspierając tym samym walkę emigracji niepodległościowej o wolną i suwerenną ojczyznę.”

ŚP Prezydent Ryszard Kaczorowski
Londyn 2009 – „70 lat PUNO

 

List gratulacyjny Św. p. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

List gratulacyjny Rektora – Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej

List gratulacyjny Ambasador RP w Wlk. Brytanii Barbara Tuge-Erecińska

List gratulacyjny Prorektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

List gratulacyjny Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

List gratulacyjny Prezesa Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie