Badanie ankietowe: Lęk na emigracji. Polacy w Wielkiej Brytanii w okresie pandemii Covid-19

Badanie ankietowe: Lęk na emigracji. Polacy w Wielkiej Brytanii w okresie pandemii Covid-19

Projekt jest częścią interdyscyplinarnych badań na temat opinii Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii o różnorakich zagadnieniach społeczno-kulturowych związanych z pandemią. Są one prowadzone przez pracowników Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (PUNO) w ramach współpracy z polskimi badaczkami – dr Katarzyną Hamer oraz dr Martą Marchlewską z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk (IP PAN), a także dr Marią Baran z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Uniwersytet SWPS) z Warszawy w kontekście raportu: “Czego boją się Polscy w związku z koronawirusem?”.

Celem badań jest rozpoznanie wpływu pandemii na jakość życia Polaków na emigracji. W perspektywie zadań pomocowych, wpisują się one w projekt Corona. Helpline – inicjatywę społeczną realizowaną przy współpracy PUNO, PCZS (Londyn) oraz SMPE (Warszawa). Szczegóły: www.coronahelpline.eu

Stosowana w ramach badań nad lękiem ankieta, stworzona w oparciu o ustalenia polskich badaczek a przez zespół PUNO zmodyfikowana do warunków emigracyjnych, jest całkowicie poufna. Zebrane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych oraz będą analizowane i prezentowane w postaci zbiorczych zestawień, w żaden sposób nie będą łączone z konkretną osobą. Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny i przeznaczony dla osób pełnoletnich. Respondenci są poinformowani, że można odstąpić od wypełniania ankiety na każdym etapie oraz, że wykonywane przez nas badania uwzględniają obowiązki wynikające z RODO oraz etykę prowadzenia badań naukowych.

Skład zespołu PUNO: prof. Grażyna Czubińska (nauki społeczne i o zdrowiu); dr Justyna Gorzkowicz (nauki o kulturze), mgr Adriana Górka (psychologia), mgr Justyna Kulczyk (psychologia), mgr Urszula Kaźmierska (nauki o zdrowiu), mgr Jarosław Solecki (nauki o kulturze).

Po zakończeniu badań ankietowych, w terminie podanym za pośrednictwem uniwersyteckich mediów społecznościowych, zostanie opublikowany na stronie PUNO raport.

Link do ankiety: TUTAJ…

Dziękujemy za pomoc!