Twentieth Century Polish History Seminar

Twentieth Century Polish History Seminar

Seria seminariów na temat historii Polski XX wieku została zainicjowana w PUNO w 2013 roku. Stanowi forum dla naukowców i szerszej publiczności do zaangażowania się w nową naukę historyczną. Naukowcy z wielu brytyjskich i polskich uniwersytetów przedstawili prowadzone badania i omówili swoje ostatnie publikacje. Szczegóły poprzednich seminariów można znaleźć na https://puno.edu.pl/xx-polish-history-seminar/

Seminarium jest otwarte dla publiczności i jest szczególnie przydatne dla studentów studiów magisterskich lub doktoranckich z historii lub dyscyplin pokrewnych. Seminarium prowadzone jest w języku angielskim. W tym roku akademickim, w związku z pandemią koronawirusa, seminarium odbędzie się online. Chętni do udziału powinni skontaktować się z organizatorem przed każdym seminarium: fleming_m11@hotmail.com

Lustracja a Kościół rzymskokatolicki w Polsce

https://puno.ac.uk/puno-event/twentieth-century-polish-history-seminar/