Twentieth Century Polish History Seminar

Twentieth Century Polish History Seminar

Seria seminariów na temat historii Polski XX wieku została zainicjowana w PUNO w 2013 roku. Stanowi forum dla naukowców i szerszej publiczności do zaangażowania się w nową naukę historyczną. Naukowcy z wielu brytyjskich i polskich uniwersytetów przedstawili prowadzone badania i

Invitation

Invitation

Embassy of the Republic of Poland in London

INVITATION

to

an evening celebrating the publication of
„First to Fight: The Polish War 1939”
with author Roger Moorhouse

Thursday, 5 September 2019 at 19.00

Embassy of the Republic of Poland in