100-lecie Niepodległości Polski: Konferencja Naukowa PUNO

100-lecie Niepodległości Polski: Konferencja Naukowa PUNO

100-lat niepodległej nauki polskiej na emigracji w Wielkiej Brytanii
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PUNO

Londyn – Sala Malinowa POSK (W6 0RF)
13 października 2018, od godz. 9:30

 

GALERIA ZDJĘĆGALERIA ZDJĘĆ 

 

Szanowni Państwo,

 

100 lat, które nastąpiło po odzyskaniu niepodległości, były trudne dla Polski. Walka o przywrócenie suwerennego państwa polskiego toczyła się przez większą część ubiegłego stulecia, prowadzili ją Polacy w kraju, a także emigranci i migranci, rozrzuceni po całym świecie. Niepodległa nauka polska, w której rozwoju mieli też swój udział pracownicy akademiccy Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie z siedzibą w Londynie (PUNO), rozwijała się nieprzerwanie na emigracji.

Międzynarodowa konferencja naukowa pod nazwą „100-lat niepodległej nauki polskiej na emigracji w Wielkiej Brytanii”, służyć ma prezentacji osiągnięć polskich naukowców działających w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych. Z powodu ograniczeń finansowych i czasowych jednodniowa konferencja dotyczyć będzie osiągnięć naukowych badaczy, działających na terenie Wielkiej Brytanii.

W pierwszej z planowanych sesji zostaną wygłoszone referaty dotyczące prac naukowców polskich, którzy swą działalność prowadzili w Wielkiej Brytanii w okresie międzywojennym, podczas drugiej wojny światowej i w pierwszych dekadach po jej zakończeniu. W sesji drugiej i trzeciej będą prezentowane dokonania średniego i młodszego pokolenia akademików polskiego pochodzenia. Ramy chronologiczne obejmą lata 1918- 2018. W ostatniej, czwartej sesji planowane są wystąpienia naukowców, którzy przedstawią własną działalność i osiągnięcia naukowe na terenie Wielkiej Brytanii.

Termin składania abstraktów wystąpień wraz z biogramami na formularzu zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: konferencja@puno.edu.pl – do dnia 31 sierpnia 2018 r. Selekcja nadesłanych zgłoszeń odbędzie się na podstawie abstraktów (do 200 słów) napisanych w języku polskim lub angielskim. Autorzy prac przyjętych do prezentacji na Konferencji zostaną poinformowani mailowo do 15 września 2018 r. Pełne teksty przyjętych artykułów, w języku polskim lub angielskim, należy nadesłać do 15 grudnia 2018r. Zostaną one wydane przez Wydawnictwo Naukowe PUNO jako praca zbiorowa w formie książkowej z numerem ISBN.

POBIERZ: Formularz zgłoszeniowy… | Zaproszenie… | Program…

 

ORGANIZATOR:
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie

WSPÓŁORGANIZATOR:
Muzeum Niepodległości w Warszawie

KOMITET PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNY:
Dr Grażyna Czubińska, Przewodnicząca (PUNO)
Prof. Halina Taborska, Wice Przewodnicząca (PUNO)
Mgr Halina Stochnioł, Sekretarz (PUNO)

KONTAKT:
Polish University Abroad
240 King Street
London W6 0RF
United Kingdom

EMAIL: konferencja@puno.edu.pl

 


 

SPONSORZY KONFERENCJI:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polonia Aid Foundation Trust
The De Brzezie Lanckoronski Foundation
The Hanna & Zdzisław Broncel Charitable Trust

 

PATRONAT MEDIALNY KONFERENCJ:

 

25 LAT TVP POLONIA

Londynek

 


Projekt współfinansowany w ramach funduszy polonijnych
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej