Poczet Rektorów

prof. dr hab. Halina Taborska


prof. dr Wojciech Falkowski


prof. Zdzisław E. Wałaszewski

prof. Jan Drewnowski

prof. Mieczysław Sas-Skowroński

prof. Jerzy Gawenda

prof. Tadeusz Sulimirski

prof. Cezaria Baudouin de Courtenay Jędrzejowiczowa

prof. Tadeusz Brzeski

prof. Oskar Halecki