Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej

logo

Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej został powołany w 2007 roku w ramach działalności Instytutu Kultury Europejskiej PUNO. Powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie zbadania całokształtu struktur artystyczno-kulturowych, tworzących się na emigracji w kontekście ich dialogiczności z estetyką europejską i światową. Realizuje program o szczególnych walorach poznawczo-kulturowych, wyposażając słuchaczy PUNO w wiedzę, związaną z polską tradycją kulturową (w tym literacką i artystyczną). Pracownicy Zakładu oprócz indywidualnych badań prowadzą często własną działalność artystyczną, wpisując się w pejzaż prowadzonych analiz. Wśród tematów przewodnich znajduje się poszukiwanie związków tematycznych i estetycznych artystów polskich (muzyków, literatów, plastyków, filmowców, etc) ze znanymi w kulturze różnych narodów wątkami antropologicznymi. W obrębie refleksji badawczej znajdują się tematy z pogranicza semiotyki kulturowej, historii sztuki, muzykoznawstwa, literaturoznawstwa, komunikacji interpersonalnej oraz antropologii nowych mediów. Nauczyciele akademiccy, stanowiący kadrę naukowo-dydaktyczną Zakładu, prowadzą zajęcia m.in. w ramach Kursu Kultury Polskiej, działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wykładów otwartych, przygotowują wykłady konferencyjne, inauguracyjne oraz laudacje okolicznościowe. W przedmiocie działalności Zakładu prowadzone są także zajęcia dydaktyczne na Studiach Podyplomowych dla nauczycieli języka polskiego i kultury polskiej poza Polską. Studia te organizowane są przez Polską Macierz Szkolną, Uniwersytet Łódzki i PUNO. W ofercie Zakładu znajdują się ponadto różnorodne warsztaty. Działa też Laboratorium lingua-brandingu, które zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami nad zachowaniami człowieka w sieci pod kątem wpływu języka audiowizualnego z uwzględnieniem różnic kulturowych.