Głównym obszarem działań pracowników Zakładu jest glottodydaktyka. W zespole pracowników są naukowcy, doświadczeni praktycy, metodycy w zakresie naucznia języka i kultury polskiej. Zajmujemy się problemami nauczania: podsystemów języka polskiego, sprawności językowych oraz  wykorzystania szeroko pojętej kultury, w tym kultury popularnej w procesie nauczania języka polskiego jako odziedziczonego, drugiego, obcego. Nasze zainteresowania badawcze to metodyka i dydaktyka nauczania języka, literaturoznawstwo i dydaktyka literatury,kulturoznastwo, kultura językowa, językoznastwo, wielojęzyczność , tłumaczenia i tożsamość kulturowa. Ważnym aspektem działalności Zakładu są konferencje naukowe, dydaktyczno-naukowe, warsztaty, szkolenia i webinaria dla nauczycieli języka i kultury polskiej.

Nasz cele to:

  • prowadzenie i publikacja badań naukowych,
  • organizacja konferencji naukowych oraz udział w konferencjach
  • współpraca z ośrodkami akademickimi w celu realizacji studiów podyplomowych,
  • promowanie polskiej nauki o kulturze i języku polskim na świecie,
  • organizacja sympozjów oraz warsztatów metodycznych
  • przygotowywanie materiałów dydaktycznych oraz podręczników do nauki języka i kultury polskiej
  • prowadzenie kursów języka polskiego na wszystkich jego poziomach

Doświadczenie w nauczaniu języka polskiego powoduje, że pracownicy Zakładu są również współautorami podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego: Legendy polskie na A2. Podręcznik dla dzieci polonijnych i nie tylko. Planujemy tworzenie kolejnych podręczników i pomocy, takich jak gry edukacyjne wspomagające  nauczania języka polskiego, na wszystkich jego poziomach