Senat

REKTOR: prof. dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz

PROREKTOR: prof. dr n. zdr. Grażyna Czubińska

PROREKTOR DS. MIĘDZYNARODOWYCH: prof. Michael Fleming

PROREKTOR DS. PRAWNYCH: prof. dr. hab. Waldemar Gontarski

Sekretarz Senatu: mgr Halina Stochnioł
Kwestor PUNO: mgr Urszula Lenik
Kapelan PUNO: ks. Prałat prof. dr Władysław Wyszowadzki


WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Dziekan: prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prodziekan: dr Agnieszka Szajner

ZAKŁAD BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Zbigniew Judycki
Delegat: dr  Jan Znajdek

ZAKŁAD NAUCZANIA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

Kierownik Zakładu:

mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska
ZAKŁAD HISTORII EMIGRACJI

Kierownik Zakładu: mgr Agata Błaszczyk
Delegat: mgr Joanna Rachwał

ZAKŁAD KULTURY I EDUKACJI MUZYCZNEJ

Kierownik Zakładu: dr Agnieszka Szajner
Delegat: mgr Leszek Kulaszewicz


INSTYTUT KULTURY EUROPEJSKIEJ

Dyrektor: prof. Michael Fleming
Z-ca Dyrektora: dr Justyna Gorzkowicz

ZAKŁAD MEDIOZNAWSTWA

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Delegat: dr  Żaneta Steffek

ZAKŁAD WSPÓŁCZESNEJ KULTURY BRYTYJSKIEJ

Kierownik Zakładu: dr Wojciech Rappak
Delegat: mgr Wojciech Klas

ZAKŁAD WSPÓŁCZESNEJ KULTURY LITERACKIEJ I ARTYSTYCZNEJ:

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Delegat: mgr Jarosław Solecki


WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Dziekan: prof. dr n. zdr. Grażyna Czubińska
Prodziekan: dr Teresa Naidoo

ZAKŁAD NAUK O ZDROWIU

Kierownik Zakładu: mgr Urszula Kaźmierska

Delegat: mgr Urszula Walczak

ZAKŁAD PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

Kierownik Zakładu: mgr Adriana Górka
Delegat: prof. Elżbieta Perzycka

ZAKŁAD STUDIÓW O AFRYCE I POLONII AFRYKAŃSKIEJ

Kierownik Zakładu: dr Teresa Naidoo
Delegat: mgr Roman Mazur, MBA


INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH

Dyrektor: prof. dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz
Z-ca Dyrektora: dr Marian Zastawny

ZAKŁAD INFORMATYKI

Kierownik Zakładu: mgr inż. Rafał Drąg
Delegatka: mgr inż Małgorzata Witkowska, MBA

ZAKŁAD TECHNIKI W ŚRODOWISKU I BIZNESIE

Kierownik Zakładu: . . .


PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW PUNO

lic. Andrzej Nawój
mgr Katarzyna Karita


PROFESOROWIE PUNO

prof. dr Ryszard Chmielowiec

prof. Eugeniusz S. Kruszewski

prof. Mirosław Matyjaprof.

Anna Maria Stańczyk

prof. dr Stefan Stańczyk

prof. dr Nina Taylor-Terlecka

prof. dr Mirosław Wyszyński