Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa – IGNACY JAN PADEREWSKI: ARTYSTA, DEMOKRATA, POLITYK.

Paderewski - Konstytucja

 

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie
Polish University Abroad in London

 

Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa
15 maja 2021 godzina 10:00, Londyn
Interdisciplinary International Academic Conference
15 May 2021 time 10:00am, London

 

IGNACY JAN PADEREWSKI: ARTYSTA, DEMOKRATA, POLITYK.
Ojcu Niepodległości w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i setną rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej

IGNACY JAN PADEREWSKI: ARTIST, DEMOCRAT, POLITICIAN
To a Father of Poland’s Independence on the 230. Anniversary of the May 3 rd Constitution and the hundredth anniversary of the March Constitution

 

w ramach Polish Heritage Days 2021
as part of the Polish Heritage Days 2021

 

Udział aktywny i pasywny jest bezpłatny
Active and passive participation is free of charge

https://us02web.zoom.us/j/89480756879


EMAIL: konferencja_paderewski@puno.ac.uk