Opis konferencji

Organizowana trzy lata po obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, konferencja ma na celu przypomnienie stanu postrzegania praw i wolności obywatelskich oraz tworzenia wizji odbudowywanego po 123 latach niewoli państwa.

Ignacy Jan Paderewski, pianista, kompozytor, działacz społeczny, mąż stanu; jako premier i minister spraw zagranicznych odegrał olbrzymią rolę w kształtowaniu obrazu politycznego Polski międzywojennej. Zyskując uznanie na całym świecie, jako artysta – muzyk i kompozytor, wykorzystywał swoją pozycję na rzecz rodaków, informujac m.in prezydenta USA o polityce zaborców i dramacie Polaków. Dzięki wielkiej aktywności Paderewskiego, prezydent Wilson w słynnym orędziu z 22 stycznia 1917, mówił wyraźnie o prawie Polski do niepodległości. Na tej podstawie jeden z 14 punktów pokoju sformułowanych przez Wilsona, nawiązuje do konieczności powstania niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza.

Po powrocie do kraju, tuż po odzyskaniu niepodległości, Paderewski witany był jako symbol odrodzenia się ojczyzny. Dlatego też kompozytor podjął się roli mediatora pomiędzy opozycyjnymi ugrupowaniami politycznymi w wolnej Polsce.

Działał politycznie na wielu płaszczyznach, a po zakończeniu swej misji, wyjechał do Szwajcarii, lecz zupełnie z polityką się nie rozstał. Do końca życia pozostał człowiekiem myśli demokratycznej z pro zachodnią orientacją. Po wybuchu II wojny światowej ponownie włączył się w działania nagłaśniające sytuację Polaków. Aż do dnia swojej śmierci w roku 1941 zabiegał za granicą o uwagę w sprawach Polski.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje długi okres historii, od Konstytucji 3 Maja, poprzez debatę ustrojową w latach 1913-1921, kiedy przy wydatnym udziale emigracji powstawała wizja II Rzeczypospolitej, aż do czasów obecnych. Wielonarodowa i wielowyznaniowa II Rzeczpospolita była próbą odtworzenia ideałów Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, była państwem, które na gruzach mocarstw zaborczych powstawało w krótkim czasie.

Konferencja ta jest niezwykłą okazją do przypomnienia młodszemu pokoleniu Polaków, oraz uczestnikom z Wielkiej Brytanii, fenomenu ciągłości kulturowej Polski, szczególnie ciągłości między II i III Rzecząpospolitą. Zaprezentowane przez kadrę naukową PUNO oraz zaproszonych na konferencję naukowców referaty mają za zadanie pogłębienie współpracy naukowej a także wymiany doświadczeń badaczy okresu II Rzeczypospolitej, czasów kształtowania się Polskiej Diaspory na terenie Wielkiej Brytanii, oraz debaty o przyszłości III Rzeczypospolitej. Podsumowaniem wydarzenia będzie planowana publikacja naukowa, bilansująca całość zaprezentowanych w czasie konferencji prac.

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów wystąpień w języku polskim lub angielskim w następujących grupach tematycznych:

  1. Działania niepodległościowe i koncepcje ustrojowe od czasów rozbiorów aż do odzyskania niepodległości

  2. Sylwetka I. J. Paderewskiego

  3. Dwudziestolecie międzywojenne od czasu uchwalenia Konstytucji Marcowej 1921 – 1939

  4. Panel artystyczny – I. J. Paderewski – działalność artystyczna i dyplomatyczna

Konferencja kierowana jest do środowiska naukowego, związanego z naukami humanistycznymi, sztuką, edukacją, do nauczycieli, uczniów, miłośników historii, polityków.