Komitet organizacyjny

  • dr Teresa Folga-Naidoo (przewodnicząca)
  • Sylwia Kosiec (sekretarz)
  • prof. Tomasz Kaźmierski
  • prof. Mirosław Matyja
  • dr Marek Laskiewicz
  • dr Żaneta Steffek
  • mgr Agata Błaszczyk
  • mgr inż. Rafał Drąg
  • mgr Joanna Ogorzałek
  • mgr Joanna Rachwał