Program konferencji

10:00 PRZYWITANIE: prof. dr inż. Tomasz Kaźmierski, Rektor Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie
10:05 PRZYWITANIE: prof. Arkady Rzegocki, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
10:10 PRZYWITANIE: prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej; Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
10:15 PRZYWITANIE w j. angielskim: dr Marek Laskiewicz Prezes Polskiej Wspólnoty w Wielkiej Brytanii, Member of Royal Historical Society

 

Sesja I – „ Działanie niepodległościowe i koncepcje ustrojowe od czasów rozbiorów aż do odzyskania niepodległości”, moderator dr Marek Laskiewicz

10:20 prof. dr inż. Tomasz Kaźmierski: „Wizja ustroju politycznego odrodzonej Rzeczypospolitej Ignacego Jana Paderewskiego”

10:50 dr Marta Milewska: „Ignacy Jan Paderewski wychowawca pokolenia walczącego o niepodległość”

11:15 mgr Michał Dworski: „Bałkany bramą do niepodległości. Oblicze bałkańskich koncepcji programowych Hotelu Lambert w dobie Wielkiej Emigracji”

11:40 mgr Bartosz Czajka: „Niepodległościowa działalność Tytusa Filipowicza do 1918 r.”
12:05 prof. dr Kazimierz Braun: „Paderewski w Ameryce”

12:30 dr Wiktor Rogozenski: „ Stosunek bułgarskiej elity społeczno-politycznej wobec kwestii niepodległościowej Polaków w czasie I Wojny Światowej”

12:55 – 13.10 PRZERWA

 

Sesja II – „Sylwetka Ignacego Jana Paderewskiego”, moderator prof. Mirosław Matyja

13:10 prof. dr hab. Tadeusz Wolsza: „Architekci niepodległości Polski w 1918r.”
13:40 prof. dr hab. Anna Pachowicz: „Z działalności filantropijnej Ignacego Jana Paderewskiego”

14:05 – 15:20 Blok w języku angielskim

14:05 dr Marek Laskiewicz: powitanie wykładowców i uczestników (ang.)

14:10 dr Marek Laskiewicz: „Ignacy Jan Paderewski – diplomatic, democratic, political and artistic activities” (ang.)

14:35- 14.50 Przerwa


Sesja III – Dwudziestolecie międzywojenne od czasu uchwalenia Konstytucji Marcowej 1921-1939 (Interwar Poland after adoption of March Constitution 1921-1939), moderator prof. Tomasz Kaźmierski

14:50 dr Paul Latawski: „The March Constitution 1921. The Armed Forces and the Problem of Supreme Command” (ang.)

Koniec bloku w języku angielskim

15:20 prof. dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz: „Edward Dubanowicz – polityk i pedagog”

15:45 dr hab. Aleksander Głogowski: „Unifikacja instytucji policyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej do roku 1919”

16:10 dr Krzysztof Prętki: „Przeobrażenia systemu ochrony zdrowia w Polsce w okresie funkcjonowania rządu Ignacego Jana Paderewskiego”

16:30 prof. Jan Zieliński: „Paderewski w Szwajcarii. Wybrane epizody”

16:50 – 17.00 Przerwa (wiersze p. Dominika Górnego)

 

Sesja IV – I. J. Paderewski – działalność artystyczna i dyplomatyczna, moderator prof. Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz

17:00 prof. dr hab. Szymon Kawalla: „Ignacy Jan Paderewski – wybitny muzyk, patriota i polityk”

17:30 mgr Joanna Rachwał: „Twórczość artystyczna Ignacego Jana Paderewskiego a sprawa polska. Muzyka jako uniwersalny język komunikacji”

17:55 prof. dr hab. Jolanta Załęczny: „Oratorski kunszt mistrza fortepianu”

18:20 Wystąpienie i koncert fortepianowy: Anna Maria Stańczyk

18:40 Podsumowanie i pożegnanie: prof. Tomasz Kaźmierski

18:45 Zakończenie Konferencji


Program Konferencji do pobrania: TUTAJ… | English version…