Kalendarium

  • 6 kwietnia 2021 – termin przesłania karty zgłoszeniowej wraz z abstraktem
  • 6 kwietnia 2021 – zawiadomienie o akceptacji zgłoszenia
  • 16 kwietnia 2021 – ogłoszenie programu konferencji
  • 30 kwietnia 2021 – publikacja księgi abstraktów
  • 15 maja 2021 – konferencja (online)
  • październik/listopad 2021 – informacja o publikacji przez Wydawnictwo PUNO Press znajdujące się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na Poziomie I (80 punktów), zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 29 września 2020 r.