Informacje ogólne

Na wykładach omawiane są zagadnienia dotyczące współczesnej Europy i współczesne go świata w wieku XXI: w perspektywie historycznej, literackiej, kulturze artystycznej, psychologii, filozofii, socjologii, stosunkach międzynarodowych.

Wykłady odbywają się w sali wykładowej PUNO,

w budynku POSK, III piętro,

240 King Street, London W6 0RF.

Zapisy przyjmujemy w sekretariacie PUNO

w poniedziałki, środy w godz. 16.00-19.00,

e-mail: utw@puno.edu.pl

Czesne wynosi jedynie £50 za semestr, opłata za 1 wykład £5.