Pracownicy

prof. dr n. zdr. Grażyna Czubińska


Kontakt

email: grazyna.czubinska@puno.edu.pl

Więcej…

dr hab. n. med. prof. nadzw. PUM Maria Gańczak

dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. nadzw.


Więcej…

mgr Urszula Kaźmierska

mgr Urszula Walczak

mgr Justyna Kulczyk

Więcej…

dr Ewelina Woźnicka

mgr Magdalena Banach