Raport Prof. Matyi

Raport Prof. Matyi

NINIEJSZYM PUBLIKUJEMY FRAGMENT „RAPORTU ZAWIERAJĄCEGO DIAGNOZĘ I PROGNOZĘ GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWO-GOSPODARCZEGO ZDETERMINOWANEGO PANDEMIĄ KORONAWIRUSA W OBSZARZE GOSPODARCZYM, SPOŁECZNYM, POLITYCZNYM I GEOPOLITYCZNYM” (WARSZAWA, DOM WYDAWNICZY ELIPSA 2021)

„Celem obecnego raportu jest diagnoza i prognoza obecnego kryzysu  finansowo-gospodarczego zdeterminowanego w dużej mierze przez pandemię koronawirusa. Zdaniem wielu ekonomistów poprzedni globalny kryzys, który wybuchł w 2008 roku, został jedynie zażegnany i  do dnia dzisiejszego nie zlikwidowano jego strukturalnych przyczyn. Stąd też spodziewano się jego ponownego wystąpienia, a pandemia koronowirusa wraz z jej gospodarczymi, społecznymi i zdrowotnymi skutkami, spowodowała jego nawrót i przyczyniła się do jego pogłębienia (…)

            Obecny kryzys wyzwolił procesy zmian, które będą na siebie oddziaływać i wzajemnie się wzmacniać. Nie oznacza to zmian gwałtownych i natychmiastowych, raczej ujawnią się one w dłuższym horyzoncie czasowym i dlatego będą trwałe.  W odróżnieniu od kryzysu z 2008 roku, który przebiegał głównie w sferze finansów i gospodarki, obecny kryzys, jak wiele na to wskazuje, będzie bardziej rozległy – obejmie wiele obszarów i spowoduje zmiany jakościowe. Już teraz można dostrzec jego skutki gospodarcze, społeczne i polityczne oraz geopolityczne. W naszych analizach nie koncentrujemy się tylko na Polsce, uwzględniony został również kontekst europejski, zwłaszcza odnoszący się do Unii Europejskiej, oraz aspekty globalne.

            Mając na uwadze tak szeroki zakres badań nad wieloma aspektami obecnego kryzysu do współpracy przy opracowaniu Raportu zaproszono szerokie grono ekspertów wywodzących się z różnych ośrodków naukowych i akademickich, publicystów oraz praktyków działających w obszarze ekonomii i gospodarki. Stąd też w Raporcie swoje badania i przemyślenia prezentują politolodzy, ekonomiści, filozofowie i socjologowie, a także specjaliści z zakresu bezpieczeństwa oraz geopolitycy z Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i doświadczeni przedsiębiorcy reprezentujący różne branże. Są to osoby niezwiązane z partiami politycznymi, które cechuje niezależność myślenia. W niektórych sprawach reprezentowali oni różne poglądy, a powstający raport jest ich wypadkową(…)”

Lista ekspertów i przedsiębiorców, którzy wnieśli swój wkład w opracowanie niniejszego Raportu:

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bojarski, mgr inż. Konrad Golczak, mgr Anna Golczak, dr Kazimierz Golinowski, dr Dariusz Grabowski, dr Tomasz Jarocki, mgr inż. Józef Kamycki, dr hab. Zbigniew Klimiuk, dr inż. Rafał Kołodziejczyk, dr Barbara Kulpińska, prof. dr hab. Marek Leszczyński mgr inż. Krzysztof Jan Lewandowski, dr Monika Lewińska- Krzak, prof. dr hab. Mirosław Matyja, prof. dr hab. Bogdan Miedziński, dr Adrian Mitręga, mgr Krzysztof Mroczkowski, dr Krzysztof Pająk , dr Stefan Pastuszewski, dr inż. Igor Protasiewicki, prof.  dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka, mgr inż. Andrzej Stępniewski, prof. dr hab. Artur Śliwiński, gen. broni dr Anatol Wojtan, mgr Grzegorz Wyczyński, dr Piotr L. Wilczyński.