Lekcje języka dla początkujących – Polish lessons for beginners

Lekcje języka dla początkujących – Polish lessons for beginners

Polski Uniwersytet na Obczyźnie poleca lekcje języka dla początkujących (poziom A). Prowadząca, mgr Agata Pempera, ukończyła na PUNO studia podyplomowe, na kierunku: Nauczanie języka i kultury polskiej poza Polską oraz posiada doświadczenie w nauczaniu języka polskiego w Szkole Przedmiotów Ojczystych, im. Mikołaja Reja.

The Polish University Abroad recommends Polish lessons for beginners (A Level). The teacher, mgr Agata Pempera, graduated from the Teaching Polish Language and Culture Outside Poland (Post-graduate studies) at the Polish University Abroad and is experienced in teaching in the Polish language at the Mikolaj Rej Polish School in London.

ZAPRASZAMY