Call for papers: „Tożsamość nasza powszednia”.

Call for papers: „Tożsamość nasza powszednia”.

Instytut Kultury Europejskiej oraz Wydział Nauk Społecznych Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (PUNO), wraz z Instytutem Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (UP) mają zaszczyt zaprosić do zgłaszania swoich propozycji wystąpień na międzynarodową konferencję interdyscyplinarną: „Tożsamość nasza powszednia”. 

Głównym celem konferencji jest zapoznanie się z różnorodnymi perspektywami widzenia problematyki tożsamościowej (w tym “tożsamości mobilnych”, wielokulturowych) w kontekście ujęcia interdyscyplinarnego. Włączając optykę mniejszości narodowych, zostanie dodatkowo zaakcentowany wymiar pracy empirycznej i teoretycznej nad sposobami wyrażania tożsamości w życiu codziennym emigracji. Wychodząc naprzeciw trudnościom topografizacji zagadnienia “tożsamości”, organizatorzy spotkania podzielili je na 5 umownych paneli tematycznych, zapraszając do uczestnictwa w konferencji reprezentantów różnych dyscyplin.

SZCZEGÓŁY: tutaj…