List Rektora na początek roku akademickiego 2020/21

List Rektora na początek roku akademickiego 2020/21
Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, Pracownicy, Drodzy Przyjaciele i Darczyńcy Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie,
 
Rozpoczęliśmy nowy rok akademicki, który będzie dla PUNO wyjątkowy pod wieloma względami. W minionym roku przyszło nam zmierzyć się z wyzwaniami, jakie postawiła przed nami pandemia COVID-19. Od kilku miesięcy zamknięty jest POSK, nie możemy korzystać z naszych pomieszczeń i nie jest jeszcze znana dokładna data, kiedy zwykła działalność będzie mogła być wznowiona. Kiedy tylko to będzie możliwe zorganizujemy tradycyjną Inaugurację z udziałem całej społeczności PUNO, przedstawicieli organizacji polonijnych w Londynie, przedstawicieli władz RP, gości i przyjaciół naszej uczelni. Budowana od dwóch lat infrastruktura do prowadzenia studiów i działalności naukowej online pozwoliła nam zrealizować nasze plany w tych trudnych warunkach i dokończyć prowadzone w roku 2019/20 studia podyplomowe.
 
Za pełną poświęcenia pracę dziękuję wszystkim – członkom Senatu, kierownictwu wydziałów i instytutów, kierownikom zakładów, nauczycielom akademickim, doktorantom i studentom – wszystkim tym, którzy swoją pracą i pozytywnym zaangażowaniem przyczynili się do promocji i rozwoju uczelni w trudnym dla PUNO minionym roku akademickim 2019/20.
 
Dziękuję również gorąco naszym sponsorom, bez których PUNO nie mógłby istnieć i działać.
 
W planach na rok 2020/21 mamy bogatą ofertę studiów i wydarzeń online, o czym informujemy na naszej stronie internetowej. Ciągle trwa rekrutacja na studia. Forma studiowania online ma szczególne znaczenie teraz, w czasie pandemii i pozostanie ważną formą studiowania w przyszłości. Dzięki temu nasze studia stały się łatwo dostępne wszystkim chętnym nie tylko z Londynie i Wielkiej Brytanii, ale i na całym świecie. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich Polaków. Studia PUNO dają możliwość podniesienia kwalifikacji i kompetencji przy minimalnych kosztach. Nasze dyplomy dają możliwości zdobywania zatrudnienia i tworzenia firm zarówno za granicą, jak i w Kraju.
 
Fenomen PUNO polega na wytrwałej i nieprzerwanej służbie Polakom wszystkich pokoleń mieszkających poza granicami Kraju, pragnącym poszerzać swą wiedzę, kontynuować studia akademickie w języku polskim i utrzymywać kontakt z polską kulturą, nauką i językiem. Szczególnie ważnym zadaniem PUNO stało się w tej chwili wspieranie młodej Polonii
brytyjskiej, którą Brexit i pandemia COVID-19 postawiły w bardzo trudnej sytuacji. Tym Polakom PUNO oferuje zdobywanie wiedzy akademickiej dającej kwalifikacje i umiejętności wspomagające ich w znalezieniu pracy.
 
Z najlepszymi życzeniami na nowy rok akademicki 2020/2021.