Wywiad z dr Agnieszką Szajner

Wywiad z dr Agnieszką Szajner

Polski magazyn internetowy „Boomerang” w Australii przeprowadził długi wywiad z Prodziekan Wydziału Humanistycznego – dr Agnieszką Szajner. Pani Doktor opowiedziała nie tylko o historii naszej Uczelni, ale również o niektórych członkach kadry naukowej, bieżących kierunkach studiów i rodzajach badań naukowych PUNO. Jest tam także odrobina jej własnych doświadczeniach emigracyjnych nie tylko z UK. Zapraszamy do lektury: tutaj…