V Sympozjum Zakładu Dydaktyki Polonijnej

V Sympozjum Zakładu Dydaktyki Polonijnej

Nowe tematy i narzędzia w warsztacie nauczyciela polonijnego

5 czerwca 2021 r.
online na platformie zoom
https://us02web.zoom.us/j/88391604963

 

Drodzy Nauczyciele!

Zapraszamy na V Sympozjum Zakładu Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (ZDP PUNO) „Nowe tematy i narzędzia w warsztacie nauczyciela polonijnego”, które odbędzie się online w sobotę, 5 czerwca 2021 r.
Program sympozjum oferuje wiele ciekawych referatów dotyczących teorii nauczania oraz nowych rozwiązań metodycznych w nauczaniu języka i kultury polskiej w polskich szkołach sobotnich. Prelegentami będą specjaliści o imponującym dorobku naukowym.
Po raz pierwszy gościem na sympozjum będzie reżyser o polskich korzeniach. Jego opowieść o własnej dwujęzyczności i dwukulturowości unaoczni procesy zdobywania kompetencji językowych i kulturowych poza Polską. Po sympozjum będzie okazja do obejrzenia jego filmu, którego treść jest ściśle związana z losami polskiej diaspory.
Na koniec panel dyskusyjny, składający się z nauczycieli i dyrektorów szkół, zastanowi się nad wyzwaniami dla ucznia i szkoły po pandemii. Czy pandemia nas czegoś nauczyła? Czy zmieni się nasze podejście do nauczania? Czy uformują się nowe relacje między nauczycielem a uczniem?


Program

9.30 – 9.40 Powitanie i rozpoczęcie sympozjum
9.40 – 10.00 Neuroedukacja i media – fakty i mity
Dr Małgorzata Chojak, Katedra Dydaktyki, Instytut Pedagogiki, Interdyscyplinarny Zespół Badawczy NeuroEduLab, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin
10.00 – 10.20 Życie na miarę literatury …. Nowe szanse dla nowoczesnej metodyki polonistycznej
Prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Zakład Wychowania Literackiego i Muzycznego, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn
10.20 – 10.40 Zmiany w polskiej grzeczności językowej po roku 1989
Prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik, Katedra Języka Mediów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
11.00 – 11.20 dyskusja
11.00 – 11.20 Tekst medialny a aktywne metody nauczania w dydaktyce polonijnej
Prof. dr hab. Edyta Pałuszyńska, Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, Uniwersytet Łódzki
11.20 – 11.40 Adaptacja tekstów w pracy z dzieckiem polonijnym
Dr Mateusz Gaze, Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, Uniwersytet Łódzki
11.40 – 12.00 Jak skutecznie uczyć, czytać i pisać w języku dziedziczonym – o transferach ortograficznych i metodach ich niwelowania
Dr Anna Martowicz, Association for the Promotion of Polish Language Abroad, Edynburg
12.00 – 12.20 dyskusja
12.20 – 13.00 przerwa
13.00 – 13.20 Rozmowa z reżyserem: Polskie korzenie – odziedziczony język polski i tożsamość narodowa w wielokulturowym otoczeniu; film The Last Witness (Ostatni świadek) – Piotr Szkopiak
13.20 – 13.40 dyskusja
13.40 – 14.00 Panel dyskusyjny Pokłosie pandemii – lekcja dla nauczycieli i uczniów – udział biorą nauczyciele i dyrektorzy polskich szkół sobotnich
14.00 – 14.30 Podsumowanie V Sympozjum i ogłoszenie wyników Konkursu na scenariusz lekcji: Polscy naukowcy, odkrywcy, konstruktorzy
15.00 – 16.30 – Pokaz filmu – The Last Witness (Ostatni świadek)


Do pobrania

Zaproszenie
Program
Biogramy i abstrakty