Nowe emisje filmu dokumentalnego o PUNO

Nowe emisje filmu dokumentalnego o PUNO

Minione 80 lat PUNO, to czas bogatych naukowych i społecznych dokonań polskich emigrantów, którzy przyczynili się do budowania i zachowania tożsamości narodowej poza granicami Ojczyzny. To również okres stopniowego nawiązywania owocnej współpracy z naukowcami z Polski i ze świata.
Polski Uniwersytet na Obczyźnie nieustannie wychodzi naprzeciw potrzebom polskiej społeczności żyjącej na emigracji, oferując kursy i studia podyplomowe dostosowane do potrzeb rynku pracy kraju osiedlenia, w szczególności Wielkiej Brytanii, kształci także w ramach seminariów doktoranckich, dając możliwość rozwoju młodym, ambitnym naukowcom.

Emisja filmu dokumentalnego o najstarszej polskiej uczelni poza granicami Kraju jest zwieńczeniem bogatego programu obchodów jubileuszu, któremu przewodziło motto: PUNO – 80 lat ciągłości nauki polskiej na świecie.

Przewidziane są dwa kolejne terminy emisji dokumentu na antenie TVP POLONIA 07.06.2021 o 18:55 (czasu polskiego) oraz 08.06.2021 o 00:50 (czasu polskiego).

Kolejne transmisje filmu zaplanowane są na antenie TVP Historia.

Film jest też dostępny online: https://gdansk.tvp.pl/53135640/polski-uniwersytet-na-obczyznie-80-lat-historii

Dziękujemy za współpracę przy realizacji filmu:

Materiał promocyjny sponsora: National Lottery Heritage Fund

Materiał promocyjny sponsora: Sami Swoi Przekazy Pieniężne

Materiał promocyjny sponsora: Polish Village Bread