REKRUTACJA 2021/2022 NA WSZYSTKIE KIERUNKI WCIĄŻ TRWA!!!

REKRUTACJA 2021/2022 NA WSZYSTKIE KIERUNKI WCIĄŻ TRWA!!!

Zapraszamy na studia on-line na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie. Ta forma studiowania ma szczególne znaczenie w czasie i po procesie przejścia przez pandemię COVID-19. Nasze studia dają możliwość podniesienia kwalifikacji i kompetencji przy minimalnych kosztach. Studia podyplomowe są formą zinstytucjonalizowanej działalności dydaktycznej uczelni, służąc uzupełnianiu i aktualizowaniu wiedzy oraz podnoszeniu i rozszerzeniu kwalifikacji zawodowych osób posiadających wykształcenie wyższe, potwierdzone odpowiednim dyplomem. Rozszerza to możliwości zdobywania zatrudnienia i tworzenia firm zarówno za granicą, jak i w Kraju.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich Polaków, zamieszkałych nie tylko w kraju czy w Wielkiej Brytanii, ale na całym świecie.

Rekrutacja wciąż trwa!!!


Więcej informacji: TUTAJ…