Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Szanowna Pani/ Szanowny Panie

Szanowni Państwo,

Drodzy Sympatycy Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie PUNO

Rektor PUNO, prof. dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz oraz Senat Uczelni serdecznie zapraszają na Inaugurację Roku Akademickiego PUNO 2021/2022. Uroczystość odbędzie się — jak co roku, zwyczajowo — w drugiej połowie października. Tym razem zapraszamy 22 października (w piątek) o godzinie 19.00. Spotkanie inauguracyjne odbędzie się w systemie hybrydowym online na platformie Zoom oraz na żywo w Sali Multimedialnej POSK (238-246 King Street London W6 0RF). 

Niebawem przedstawimy szczegółowy Program Inauguracji.

Już teraz możemy zaanonsować, iż oprócz wystąpień szacownych Gości nastąpi nadanie Doktoratu Honoris Causa PUNO wielce zasłużonej dla Polonii Pani Eugenii Maresch. Laudację wygłosi dr Wojciech Rappak, zaś wykład inauguracyjny o Fryderyku Chopinie i Ignacym Janie Paderewskim — prof. Szymon Kawalla.

Równocześnie z wielkim żalem musimy zawiadomić, iż organizowana przez prof. dr. inż. Tomasza Kaźmierskiego, Inauguracja Roku Akademickiego w Ognisku Polskim 15 października b.r. jest rozpoczęciem roku akademickiego przez prywatną firmę Polona Universitas In Exteris – Puno Ltd. Nie jest i nigdy nie była ona jednostką związaną z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie w Londynie PUNO. Ta prywatna spółka została utworzona w dn. 28. lipca 2021 r. przez byłego Rektora PUNO, po jego przegranych wyborach na kolejną kadencję.

W nadziei na rychłe rozwiązanie zaistniałej sytuacji serdecznie zapraszamy na wspólne świętowanie kolejnego roku istnienia polskiej, niezależnej nauki poza granicami Kraju na emigracji w Londynie.

W imieniu wspólnoty akademickiej PUNO

Rektor PUNO

Prof. dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz


Do pobrania:
Program
Zaproszenie