XVI Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej – LWOWIANIE W ŚWIECIE

XVI Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej – LWOWIANIE W ŚWIECIE

17 listopada 2017 r. Centrum Konferencyjne Ordynariatu Polowego w Warszawie gościło uczestników XVI Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej Lwowianie w świecie, nad którym patronat honorowy objął Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Głównymi organizatorami było Wydawnictwo Sejmowe, Fundacja Polonia Semper Fidelis oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie przy współpracy Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie i Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie.. W skład komitetu honorowego weszli m.in. Zenon kardynał Grocholewski z Watykanu, red. Andrzej Gędłek z Kongresu Polonii Amerykańskiej, prezes Małgorzata Kwiatkowska z Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, ks. Zdzisław Malczewski z Brazylii, prof. Roman Dąbek z Meksyku, prof. Bogdan Piotrowski z Kolumbii. Do uczestników sympozjum list wystosował Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, w którym napisał między innymi: trudne dzieje Polski zaciążyły bardzo niekorzystnie na utrwalaniu dokonań wielkiej rzeszy lwowskich emigrantów rozsianych po całym świecie, ich wkładu w kulturę i cywilizację krajów, do których zaprowadził los wygnańca.

Prelegenci z kilku krajów przygotowali i wygłosili 17 referatów poświęconych wybitnym sylwetkom Lwowian rozsianych po całym świecie. Wykład inauguracyjny wygłosił wybitny znawca dziejów Kresów prof. Stanisław Sławomir Nicieja z Uniwersytetu Opolskiego. Profesor Nicieja podkreślił, że każdy człowiek i każda społeczność podejmuje refleksje nad własną tożsamością, podobnie jest z naszymi Rodakami z Kresów, którzy potrzebują powrotu do historii i przekazywania jej przyszłym pokoleniom.

Sylwetki znanych i mniej znanych Lwowian, którzy związali swój los z życiem na obczyźnie przedstawili między innymi: prof. Nina Taylor-Terlecka i prof. Eugeniusz Kruszewski z Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, red. Agata Kalinowska-Bouvy ze Stowarzyszenia Dziennikarzy w Paryżu, ks. prof. Władysław Zarębczan z Watykanu, prof. Jan Draus z Instytutu Pamięci Narodowej, gen. dyw. Zbigniew Galec z Fundacji Polonia Semper Fidelis, prof. Adam Dobroński z Uniwersytetu w Białymstoku.

Imprezą towarzyszącą i kończącą XVI Międzynarodowemu Sympozjum Biografistyki Polonijnej był koncert piosenek lwowskich w wykonaniu Kapeli „Lwowska fala” ze Lwowa, zaproszonej przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

W program Sympozjum zorganizowanego przez prof. Zbigniewa Judyckiego wpisywały się również obchody Dni Lwowa w Warszawie przygotowane przez red. Stanisławę Stańczyk-Wojciechowicz z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich- oddział stołeczny. W dniu 18 listopada br. uczestnicy obchodów Dni Lwowa wysłuchali wykładu Tomasza Kuby Kozłowskiego poświęconego kolejnictwu w Galicji, a następnie obejrzeli monodram ,,Z domu niewoli” Beaty Obertyńskiej w wykonaniu Elżbiety Lewak. Podniosłym i wzruszającym momentem była uroczystość przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Apel poległych oraz uroczysta zmiana warty Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i złożenie wieńców przez przedstawicieli MSZ, szkół i organizacji działających na rzecz Kresów.

Również 18 listopada br. miała miejsce uroczystość uhonorowanie 13 osób Krzyżem ,,Za zasługi dla Muzeum Niepodległości” jak również wernisaż wystawy malarskiej Artura Majki z Paryża ,,Impresje warszawsko-lwowskie” w Galerii Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Organizatorzy zadbali o wydanie przed sympozjum zbioru nadesłanych i wygłoszonych referatów, który był dostępny podczas obrad.

Sympozjum, jako zadanie z zakresu działalności upowszechniającej naukę, zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Plakat sympozjum: TUTAJ…