WARSZTAT: Mediacje i negocjacje w aspekcie rodzinnym, a proces sądowy

WARSZTAT: Mediacje i negocjacje w aspekcie rodzinnym, a proces sądowy

Niemal każdy z nas zadaje sobie pytane: jak szybko, tanio i poufnie rozwiązać spory rodzinne z drugą stroną? Czym jest proces sądowy, a mediacja w prawie rodzinnym? Czy ugoda mediacyjna ma takie same skutki prawne, jak wyrok czy postanowienie sądu? Procedura sądowa jest często czasochłonna, kosztowna i budzi w nas negatywne emocje, a jej efekt może być dla nas nie pożądany. Zatem, jak wypracować korzystne dla obu stron porozumienie? Jaką drogę wybrać aby uniknąć kolejnych sporów w przyszłości? Pytań, niejasności może być wiele, ale rozwiązanie powinno być jedno – klarowne i zabezpieczające strony na przyszłość. Za- praszamy na warsztat w celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania oraz zasięgnięcia opinii w również istotnych kwestiach mediacji rodzinnych.

Instytut Nauk Społecznych PUNO zaprasza na warsztat, który prowadzą mgr Urszula Walczak (mediator i pedagog), oraz mgr Aldona Wojtecka (prawnik i mediator). Szczegóły: PLAKAT…