Badania nad poczuciem samotności wśród polskich kobiet mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii

Badania nad poczuciem samotności wśród polskich kobiet mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii

Życie na emigracji i spowodowana tym faktem rozłąka z rodziną, przyjaciółmi, a także zmiany kulturowe, gospodarcze i polityczne, czy dynamiczny rozwój techniki,mogą powodować ryzyko poczucia odczuwanej przez Polki mieszkające w Wielkiej Brytanii samotności.

Badania zostały przeprowadzone w 2019 roku wśród polskich kobiet mieszkających w Wielkiej Brytanii. W badaniu wzięły udział 154 kobiety. Główny cel jaki został postawiony dotyczył zbadania poczucia samotności polskich kobiet mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii. Do zbadania poczucia samotności wykorzystano Skalę do Pomiaru Poczucia Samotności De Jong Gierveld. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają stwierdzenie, że samotność jako zjawisko globalne i powszechne dotyczy kobiet w różnym wieku oraz ukazuje skalę problemu w kontekście życia na emigracji.

Poczucie samotności wśród polskich kobiet mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii spowodowane jest niejednokrotnie brakiem posiadania przez nie bliskiego przyjaciela, a nawet ludzi wokół nich. Polki doświadczają często ogólnej pustki, zmagają się z uczuciem odrzucenia, czy izolacji. Wielokrotnie przejawiają brak zaufania względem innych, a także w wielu przypadkach nie posiadają bliskiej osoby do której mogłyby zwrócić się o pomoc w sytuacjach problemowych. Mimo jednoczesnej identyfikacji ze środowiskiem polonijnym i utrzymywania kontaktu z kulturą angielską, podtrzymują także własnątożsamość narodową przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum kontaktów z kulturą Wielkiej Brytanii.

Istotnym założeniem jest zatem dobranie właściwychmetod radzenia sobie z poczuciem samotności co pozwoli na ukształtowanie pożądanych relacji interpersonalnych, podniesienie ich jakości oraz przełamanie poczucia odrzucenia, czy izolacji. Niezbędne jest przygotowanie programu zapobiegania samotności oraz opracowanie systemu wsparcia dla Polaków doświadczających tego zjawiska w warunkach emigracji.

AUTOR: Urszula Walczak