PUNO & “Dostępność Plus”

PUNO & “Dostępność Plus”

W czwartek, 25 kwietnia 2019, Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie stał się partnerem programu polskiego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Dostępność Plus”.

Uroczyste podpisanie partnerstwa miało miejsce w budynku MIiR w Warszawie. Uczelnię reprezentował Dyrektor ds. Rozwoju Strategicznego – Roman Mazur MBA, za którego przyczyną PUNO współuczestniczy w „Dostępność Plus” m. in. z miastem Poznań i Politechniką Wrocławską.

Nasz autorski projekt integracji systemu informacyjnego komunikacji miejskiej Unii Europejskiej czyni „Dostępność Plus” ponadgranicznym programem o zasięgu europejskim. „OurEuroTimeTable” był już w roku 2018 częścią London Tech Week, a jego źródło wynika praktycznie z akademickiego projektu „TICASS”.

W ramach „TICASS” nasza Uczelnia realizuje swoje pierwsze oddelegowanie unijne nawet w Afryce, czego efektem staje się kolejny projekt. Będzie on związany z rozwojem indywidualnej przedsiębiorczości w krajach Afryki subsaharyjskiej, z których w głównej mierze pochodzą już Uchodźcy ryzykujący swoje życie w ramach podejmowania nielegalnej imigracji do Unii Europejskiej.