Odszedł Mieczysław Stachiewicz

Odszedł Mieczysław Stachiewicz

Z przykrością zawiadamiamy, że 30 kwietnia 2020 Instytut Piłsudskiego w Londynie i cała polonijna społeczność straciły honorowego prezesa, działacza emigracyjnego i emerytowanego pilota 301 Dywizjonu Bombowego Ziemi Pomorskiej – płk. Mieczysława Stachiewicza.

Po służbie w Polskich Siłach Powietrznych, oraz w brytyjskich jednostkach lotniczo-bojowych, zdobył zawód architekta na uniwersytecie w Liverpoolu. Związany był nie tylko z Instytutem Piłsudskiego (współzałożonym w Londynie w 1947 r. przez jego stryja Wacława Stachiewicza), ale również ze Stowarzyszeniem Lotników Polskich i Związkiem Lwowskich Kadetów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wyróżniony licznymi cywilnymi i wojskowymi odznaczeniami m.in. Orderem Orła Białego i Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Wspólnota akademicka Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie przyłącza się do kondolencji po odejściu wielkiego polskiegi patrioty.

AUTOR: Wojciech Klas