RELACJA: I Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej

RELACJA: I Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej

12 stycznia 2020 odbyła się organizowana przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie międzynarodowa konferencja naukowa pt. I Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej. Wydarzenie poświęcone zostało interdyscyplinarnym problemom pracy nauczyciela polonijnego. Wykłady i warsztaty prowadziło grono znakomitych wykładowców zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i Polski, specjalizujących się w działaniach glottodydaktycznych. Gościem honorowym konferencji był konsul Tomasz Balcerowski. Wśród uczestników znaleźli się nauczyciele polonijni z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Francji oraz Polski, w sumie w spotkaniu uczestniczyło ponad sto osób.

Sesję wykładową poprowadzili wykładowcy z Polski –  dr Mateusz Gaze, który podzielił się doświadczeniami dotyczącymi nauczania gramatyki polskiej oraz prof. Agata Roćko, przedstawiając referat dotyczący nauczania polskiej poezji poprzez piosenkę i taniec.

W sesji warsztatowej w praktyczny sposób zaprezentowana została tematyka związana z nauczeniem dzieci dwujęzycznych: praca z tekstami polskich legend (dr Mateusz Gaze), wykorzystanie piosenek i tańca w przybliżaniu polskiej poezji (prof. Agata Roćko), storytelling (mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska), ocenianie kształtujące (dr Aleksandra Jędryszek-Geisler), warsztat pracy logopedy (mgr Monika Plata), arteterapia (mgr Urszula Walczak), praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami (mgr Mirosława Lipka) oraz trening kompetencji międzykulturowych (mgr Mariusz Rutczyński, mgr Monika Plata).

Wydarzeniu towarzyszyła promocja podręcznika Legendy polskie na A2. Podręcznik dla dzieci polonijnych i nie tylko, a także związanych z nim materiałów edukacyjnych oraz wystawa Rektorzy Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. W 80. rocznicę powołania uczelni.

Nad stroną merytoryczną konferencji czuwał komitet naukowy w składzie: prof. Grażyna Czubińska, prof. Waldemar Kuligowski, prof. Krystyna Ostrowska, prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk, prof. Kazimierz Pospiszyl, prof. Agata Roćko, dr. hab. Edyta Pałuszyńska, dr hab. Mirosław Pęczak, dr hab. Paweł Tański, dr Justyna Gorzkowicz, dr Aleksandra Jędryszek-Geisler oraz dr Aneta Pasternak.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ORPEG, Polska Macierz Szkolna i Stowarzyszenie Bristol.

Partnerzy wydarzenia to Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Londynie – Isleworth Middlesex, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie oraz Kulczyk Foundation, która zapewniła również bogate materiały edukacyjne dla każdego z uczestników konferencji.

Dzięki sponsorom I Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej – firmom: Centrum Odchudzania Hounslow, Howdens, Kujawiak, Prima Delicatessen oraz Sensory & Clinique – możliwe było zorganizowanie przerw kawowych i wieczornego poczęstunku, a także przygotowanie pakietów konferencyjnych. Odpowiednie nagłośnienie medialne zapewnili: Emito.net, Londynek.net, Polskie Radio Londyn, TV Polski Londyn, Tydzień Polski oraz Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.

Zapraszamy na kolejną edycję Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej za rok, a także do obejrzenia galerii zdjęć z minionego wydarzenia autorstwa Franka Strzeszewskiego oraz relacji w TVP Polonia 24 i w „Magazynie z Wysp” (TVP Polonia).

https://drive.google.com/drive/folders/1fGVq6IriQMgPGCe9rJs8UQFbG8xaDTye

https://polonia24.tvp.pl/46187397/13012020-miedzynarodowy-dzien-edukacji-polonijnej-w-londynie

https://magazynzwysp.tvp.pl/46306650/magazyn-z-wysp-83-wydanie-21012020


opracowała: Monika Plata