Zgłoszenia do VIII Konferencji Kwietniowej

Wypełniony formularz zgłoszenia artykułu należy przesłać na adres mailowy konferencja@puno.edu.pl do 17 stycznia 2018 r. Selekcja nadesłanych zgłoszeń odbędzie się na podstawie rozszerzonych abstraktów (do 1000 słów) napisanych w języku polskim lub angielskim. Autorzy prac przyjętych do prezentacji na Konferencji zostaną poinformowani mailowo do 24 stycznia 2018 r.

Submission form should be sent to konferencja@puno.edu.pl by 17 January 2018. Presenter selection will be based on the extended abstracts (max. 1000 words), written in English or in Polish. Selected authors will be notified by emails on 24 January 2018.

Pełne teksty przyjętych artykułów, w języku polskim lub angielskim, należy nadesłać do 14 kwietnia 2018r.  Zostaną one wydane przez Wydawnictwo Naukowe PUNO jako praca zbiorowa w formie książkowej z numerem ISBN.

Full texts for accepted papers (either in English or in Polish), should be sent by 14 April 2018.  The conference proceedings will be published by PunoPress as a book with ISBN number.