Program VIII Konferencji Kwietniowej

09.30 – 10.00 – REJESTRACJA

 

10.00 – 10.15 – OTWARCIE KONFERENCJI
Powitanie: Rektor PUNO, Prof. dr inż. Tomasz Kaźmierski

 

10.15 – 12.15 – SESJA PIERWSZA
Działalność polskich architektów w okresie powojennym

prof. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Czasopisma emigracyjne kroniką dokonań polskich architektów na obczyźnie

mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska,
Zuzanna Krzyżanowska, BA

Dziedzictwo Polskiej Szkoły Architektury w Liverpool

Dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. PG,
mgr Patrycja Burba
Prof. Zbigniew Dmochowski – Polska, Anglia, Afryka

Dr hab. Cezary Wąs
Polacy a „Karta Ateńska” – aktualny stan badań

 

12.15 – 13.15 LUNCH

 

13.15 – 14.45 – SESJA DRUGA
Powstanie i osiągnięcia brytyjsko-polskich firm architektonicznych działających w Wielkiej Brytanii

Prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec
Działalność Biura Jan Bobrowski and Partners;
Consulting Engineers

Anna Stefanicka (Instytut Piłsudskiego)
Płk. Mieczysław Stachiewicz: pilot-architekt

Piotr Chłapowski Dip Arch MSc RIBA,
Andrzej Ogorzałek Dip Arch MSc RIBA
Looking forward but respecting the past

 

14.45 – 15.15 – PRZERWA KAWOWA

 

15.15 – 16.45 – SESJA TRZECIA
Nowe idee w dziedzinie architektury, budownictwa i inżynierii lądowej, ukończone projekty, konstrukcje powstałe w XXI wieku

Cezary Bednarski MSc DipArch RIBA FRSA SARP
How to win at bridge

Roman Hałat MSc Arch, ARB, RIBA
Being different

Barbara Bochnak MSc Arch ARB, RIBA, FRSA
Creating a Sustainable Legacy: London Aquatic Centre

Artur Kramarczyk Senior Architect (ARB) at Glenn Howells Architect
Residential scheme called “London City Island”

 

16.45 – 17.00 – PRZERWA KAWOWA

 

17.00 – 18.00 PANEL DYSKUSYJNY
Being Bilingual in Design – Bringing Your Mother’s Cultural, Visual And Emotional Language Into Your Host Country

Moderator – Cezary Bednarski

 

18.00 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI